Verkkosivujen ketterä kehitys

Imported from Sales Communications Oy
146 views
Kun teknologia kehittyy ja data-analytiikka kasvaa, myös verkkosivujen kehityksen on muututtava. Perinteinen, raskaisiin ja pitkäkestoisiin projekteihin nojaava verkkosivukehitys ei enää toimi. Moderni, ketterään ja jatkuvaan kehitykseen pohjautuva verkkosivukehitys parantaa tuloksia ja nostaa myynnin keskeiseen asemaan. Verkkosivuja kehitetään asiakas edellä, data-analytiikkaan pohjautuen.

Presentaatiossa käydään läpi seuraavat asiat:

- mitä on verkkosivujen ketterä kehitysverkkosivustrategian
-luominen ja kehittäminen
- jatkuvan parantamisen syklin luominen
- analytiikka ja raportointi