Asiakkuusprosessin johtaminen - HubSpot Growth Suite demo

25.10.2018. 14:00

Myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu yhdistyvät teknologian avulla yhdeksi, asiakasta palvelevaksi, prosessiksi. Yrityksen kasvun mahdollistavia tekijöitä ovat tyytyväiset asiakkaat ja loistavat asiakaskokemukset. Jälkimmäiseen vaikuttaa merkittävästi yrityksen kysy palvella asiakkaitaan jokaisessa asiakkaalle tärkeässä tilanteessa. Toisin sanoen, jokaisella asiakaskohtaamisella on väliä.

Katso koulutus, jossa paneudumme kysymykseen: Miten yrityksemme varmistaa parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen myynnissä, markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa?

Koulutuksen agenda:

- Miksi asiakasprosessi kannattaa rakentaa yhden tietokannan päälle?
- Miten tietokantaa rikastetaan eri kanavien kautta?
- Miten huomioidaan myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun erityispiirteet?
- Miten asiakkuusprosessia johdetaan yhden alustan periaatteella?
- Miten päästä alkuun?

Jani Aaltonen

Toimitusjohtaja, Sales Communications

Olen Sales Communications:in toimitusjohtaja ja HubSpot accredited trainer. Olen erikoistunut inbound-markkinointiin ja tekemään verkkovierailijoista myyntiliidejä sekä tukemaan asiakkaitamme myyntiprosessien tehostamisessa ja myyntisyklien lyhentämisessä.

Ilmoittaudu webinaariin tästä!